INHOUDSTAFELVERANTWOORDING

BEKNOPTE VERKLARING

van de

MECHELSE CATECHISMUS

ten gebruike van het middelbaar onderwijs

Dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden onderhouden. En zijn geboden zijn niet zwaar… Dit is de overwinning, die de wereld overwint: ons Geloof.

(1 Joh. 5: 3-4.)